Uit onderzoek van de gemeente Den Haag blijkt dat veertig procent van de huurders graag wil verhuizen, maar dat het aanbod van huurhuizen beperkt is.

Er is weinig geschikt aanbod, er kan geen hogere huur worden betaald en een koophuis is door onder meer strengere hypotheekeisen ook geen optie. De doorstroming ligt behoorlijk stil, met als gevolg dat woningzoekenden – hun aantal groeit snel – de afgelopen jaren steeds minder kans hadden op een corporatiewoning in de hofstad.

Wethouder Joris Wijsmuller (stadsontwikkeling) heeft aangegeven dat het aanbod wordt vergroot. Waar in 2015 de bouw van slechts 281 sociale huurwoningen was gestart, is dat in 2017 al circa 1000 sociale huurwoningen, volgens de wethouder. Daarnaast helpt de stad investeerders om plannen voor middeldure huurwoningen te realiseren, bijvoorbeeld met erfpachtovereenkomsten. Ook wordt er ingezet op maatregelen om de doorstroming te verbeteren, zoals de doorstroommakelaar die ouderen helpt met een nieuwe passende woning, en bijvoorbeeld een premie voor mensen die een grote woning verlaten.

Print Friendly, PDF & Email