Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding, waarna 45 procent van de mannen en 38 procent van de vrouwen uiteindelijk weer hertrouwt. Het percentage mensen dat gescheiden is nam toe van 5 in 2000 tot 8 in 2017.

Echtscheidingen kwamen in de eerste helft van de 20e eeuw zelden voor, maar dat veranderde onder degenen die na de Tweede Wereldoorlog werden geboren. Nu deze groep een hogere leeftijd bereikt, maken personen tussen 50 en 80 jaar oud een groter deel uit van de mensen die gescheiden zijn. In 2017 was dat 65 procent, in 2000 nog 45 procent.

Het CBS in Den Haag concludeert dit naar aanleiding van een eigen analyse van relevante statistieken op het gebied van individualisering.

Daaruit blijkt verder dat sinds de jaren zeventig vrouwen het moment waarop zij aan kinderen beginnen steeds verder hebben uitgesteld. In 2000 was de gemiddelde leeftijd bij het eerste kind 29,1 jaar. Ook na 2000 schoof die leeftijd nog verder omhoog, maar niet meer zo sterk. In 2016 was deze leeftijd 29,7 jaar. Vooral jonge vrouwen stelden het krijgen van kinderen verder uit. Daarbij spelen onder meer economische afwegingen mee.

Het klassieke gehuwde paar met kinderen verliest terrein, afgaand op het groeiende percentage baby’s van ongehuwd samenwonende ouders. Kinderen krijgen buiten het huwelijk is geen zeldzaamheid meer. In 2016 waren de ouders van ruim vier op de tien baby’s niet getrouwd, in 2000 gold dit nog voor een kwart.

Print Friendly, PDF & Email