In Den Haag zijn de afgelopen tijd 58 woongebouwen aangepast waardoor mensen hier nu langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de gebouwen wonen vooral ouderen en mensen met een beperking.

Het gezamenlijke project van de gemeente en de corporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen werd vandaag afgesloten met de officiële ingebruikneming van opgehoogde galerijen van een woongebouw aan de Dr. H.E. van Gelderlaan. Hierdoor zijn de woningen makkelijker bereikbaar voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator of scootmobiel.

In deze 58 gebouwen, die over de gehele stad zijn verspreid, werden de gemeenschappelijke ruimtes aangepast aan meer levensloopbestendig wonen. De aanpassingen bestonden vooral uit automatische deurdrangers, collectieve stallingen voor scootmobiels en het ophogen van galerijen.

Het is voor het eerst dat gemeenten en corporaties zijn gekomen tot een collectieve aanpassing in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De corporaties hebben de gebouwen aangedragen, de gemeente heeft de aanpassingen betaald. In de toekomst zal vaker volgens deze methode worden samengewerkt.

Het gebouw aan de Dr. H.E. van Gelderlaan werd vandaag officieel  geopend door wethouder Karsten Klein van Stedelijke Economie, Zorg en Havens en Ria Koppen, financieel bestuurder van Haag Wonen. Mevrouw Koppen deed dit namens de drie deelnemende corporaties.

Print Friendly, PDF & Email