Dagblad070 | 3 miljoen extra voor bouw Haagse kindcentra

3 miljoen extra voor bouw Haagse kindcentra

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang verder te stimuleren, stelt de gemeente Den Haag 3 miljoen euro extra ter beschikking om bij nieuw- of verbouw van scholen ook ruimte voor kinderopvang te realiseren. Voorwaarde is wel dat de betreffende organisatie voor kinderopvang en de school inhoudelijk samenwerken. Deze 3 miljoen komt bovenop het al beschikbare investeringskrediet van 5 miljoen euro.

Wethouder Saskia Bruines (D66; onderwijs en jeugd): "Goede kinderopvangvoorzieningen hebben een grote meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Dit geldt voor ieder kind, maar zeker voor kinderen met een leerarme thuissituatie. Met dit investeringskrediet wordt het voor de kinderopvang aantrekkelijker om zich te huisvesten in of dichtbij een school. Zo investeren we in aantrekkelijke gebouwen, maar vooral ook in inhoudelijke samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Samenwerking tussen verschillende professionals komt namelijk makkelijker tot stand wanneer ze onder één dak of in elkaars nabijheid werken."

Door school en kinderopvang te combineren kan een rijke speelleeromgeving worden gecreëerd, waar alle kinderen al op jonge leeftijd terecht kunnen en in een vertrouwde omgeving blijven wanneer ze naar school gaan. Professionals van de verschillende organisaties met hun eigen deskundigheid kunnen makkelijker met elkaar samenwerken en programma's op elkaar afstemmen. Specifieke behoeften of problemen van kinderen komen eerder aan het licht en daar kan dan beter op ingespeeld worden, aldus Bruines. De brede ontwikkeling van het kind staat centraal. Naast inhoudelijke voordelen zijn er ook praktische voordelen. Tijden kunnen op elkaar worden afgestemd en ruimtes en materialen kunnen de hele dag door en voor meerdere doelen gebruikt worden.

Samenwerking in brede buurtscholen en kindcentra is al langer een speerpunt van de gemeente Den Haag en is ook onderdeel van de nieuwe Haagse Educatieve Agenda. Daarin heeft het vergroten van de kansengelijkheid en de aanpak van het lerarentekort de hoogste prioriteit.

Bruines tot slot: “Het beschikbare budget betreft een rendabel investeringskrediet. De investering is rendabel, omdat de huurprijs marktconform zal zijn. Daardoor is de investering op lange termijn kostendekkend.”


(Saskia Bruines; foto: gemeente Den Haag)


Foto: Digitaal Dagblad