Dagblad070 | Binckhorst verenigt zich: We Think Binck  

Binckhorst verenigt zich: We Think Binck  

mainImage

Woensdag 5 juni is de officiële oprichting van de coöperatieve vereniging ‘We Think Binck' een feit. Op de Provada tekenen tien marktpartijen, die betrokken zijn bij de herontwikkeling van de Haagse Binckhorst, de oprichtingsovereenkomst. De samenwerkende marktpartijen hebben tien ontwikkelprincipes opgesteld. Zo borgen zij de gezamenlijke kwaliteit van de nieuwe Binckhorst.
 
Het voormalige bedrijventerrein de Binckhorst transformeert tot stoere, stedelijke woon-werkplek. De komende jaren worden hier in de eerste fase 5.000 woningen gerealiseerd. Bestaande bedrijvigheid en ondernemers ontmoeten nieuwe gebruikers en bewoners. Op deze binnenstedelijke locatie werken bewoners, ondernemers, gemeente en verschillende marktpartijen samen om een kwalitatief hoogwaardig nieuw stedelijk woon-werkmilieu te realiseren. Alleen door samen te werken kan een succesvolle transformatie tot stand komen. Tien marktpartijen die actief zijn op de Binckhorst, hebben daarom de handen ineen geslagen en richten nu de coöperatieve vereniging ‘We Think Binck' op.
 
Developing Apart Together

De nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de herontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren noemen we Developing Apart Together (DAT). Dit is uniek in de gebiedsontwikkeling, het vraagt om andere rollen en vernieuwende manieren van samenwerken. De marktpartijen die hun handtekening onder de oprichtingsovereenkomst van de coöperatieve vereniging ‘We Think Binck' zetten zijn: Local, Stebru, BPD, VORM, Amvest, De Mannen van Schuim, AM, Schouten, Borghese Real Estate en De Oudendal Groep. Samen vormen zij een open marktcollectief dat samenwerkt met andere belanghebbenden in de Binckhorst.
 
Tien ontwikkelprincipes

De stadmakers van ‘We Think Binck' bouwen gezamenlijk aan de kwalitatieve ontwikkeling van de Binckhorst: duurzaam, leefbaar, bereikbaar en divers. Om dat te realiseren zijn tien ontwikkelprincipes opgesteld. Zo wordt het industriële karakter behouden en koesteren de marktpartijen de oude en nieuwe schone maakindustrie. De openbare ruimte is framework van het gebied en er wordt ingezet op goede (langzaam) verkeersverbindingen. Mengen van wonen en werken, een diversiteit in woonsferen en ontwikkelen met de menselijke maat is het uitgangspunt. Zo voegt de nieuwe Binckhorst betekenis toe voor Den Haag en de regio, en ontstaat een circulair woon-werkgebied.
 
Samenwerking gemeente

Met de tien ontwikkelprincipes sluit ‘We Think Binck' aan bij de ambities van de gemeente Den Haag en het biedt een platform voor samenwerking tussen marktpartijen en gemeente. In samenwerking met de gemeente wordt gewerkt aan de invulling van gebiedsbrede thema's voor de Binckhorst zoals energie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, circulariteit en de programmering niet-wonen.
 


Foto: Maps Google