Dagblad070 | Geuzenkwartier krijgt zijn eigen parkeergarage

Geuzenkwartier krijgt zijn eigen parkeergarage

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De parkeergarage onder het Van Sint Aldegondeplein in het Geuzenkwartier van Den Haag gaat er komen. De nieuwe coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks heeft daar overeenstemming over bereikt. Gisteravond bleek op navraag van ChristenUnie/SGP-raadslid Pieter Grinwis dat in het coalitieakkoord ook in de financiering van het ondergrondse bouwwerk is voorzien. Een parkeergarage van drie lagen op deze plek in het Geuzenkwartier is technisch mogelijk. Met de bouw zou een bedrag gemoeid zijn van 13,5 miljoen euro voor circa 250 parkeerplaatsen; dat is ongeveer 55.000 euro per plek.

Het onderzoek naar de mogelijkheid onder het Van Sint Aldegondeplein een parkeergarage te bouwen, is onlangs gedaan door het Haagse architectenbureau Queeste en civieltechnisch constructiespecialist Van Hattum & Blankevoort. Zij stellen dat de bouw technisch geen probleem hoeft te zijn, en hebben daarnaast samen met bewoners vastgesteld dat deze ook de groen- en verblijfskwaliteit van de buurt zou kunnen verbeteren.

Oud-verkeerswethouder Tom de Bruijn (D66) stelde eerder vast dat de parkeergarage op zich niet nodig zou hoeven zijn. “Met de invoering van betaald parkeren in Scheveningen-Haven, het Geuzenkwartier en het Statenkwartier zal naar verwachting het parkeerprobleem onder de norm van 90% komen. Op zich zijn er in het Geuzenkwartier weliswaar te weinig parkeerplaatsen voor de auto’s van de bewoners, maar in de aanpalende straten van het Statenkwartier is deze parkeerruimte in principe binnen een aanvaardbare loopafstand beschikbaar,” zei hij toen.

Het nieuwe college ziet dat dus anders en geeft nu zijn fiat aan de bouw. Bovendien gaat het op Scheveningen en in het Geuzenkwartier en Statenkwartier alsnog een draagvlakonderzoek doen naar het vorig jaar door De Bruijn ingevoerde vergunning-parkeren in de drie gebieden. Als blijkt dat draagvlak ontbreekt, kan het vergunning-parkeren worden teruggedraaid, aldus het nieuwe stadsbestuur op voorspraak van Groep de Mos.

(het Van Sint Aldegondeplein in het Geuzenkwartier; foto: Google)


Foto: Digitaal Dagblad