Dagblad070 | Goed nieuws: woonlasten nauwelijks omhoog

Goed nieuws: woonlasten nauwelijks omhoog

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Den Haag heeft de laagste woonlasten van alle grote steden in Nederland, en ook dit jaar blijft dat zo. Gemiddeld blijft de OZB gelijk, de afvalstoffenheffing daalt met 2% en de overige woonlasten worden alleen aangepast aan de inflatie, zo laat de gemeente Den Haag weten.

Binnenkort krijgen inwoners de jaarlijkse woonlastennota in de brievenbus en/of in de berichtenbox van MijnOverhied. De woonlastennota bevat de WOZ-waarde van onroerende zaken en de aanslagen voor de onroerend-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing (AFV) en rioolheffing (RIOE).

Met de lokale lastenmeter kunt u makkelijk uitrekenen hoeveel u in Den Haag betaalt voor uw woonlasten. U kunt dit vergelijken met andere gemeenten. En u kunt zien wat er gebeurt als uw situatie verandert. Of als uw woning een hogere of lagere waarde zou hebben. Hier gaat u naar de website van de lokale lastenmeter.


Foto: Digitaal Dagblad