Dagblad070 | Huurders moeten vanaf 2024 gasvrij koken

Huurders moeten vanaf 2024 gasvrij koken

mainImage

De gemeente Den Haag heeft met de woningcoöperaties de afspraak gemaakt dat huurders van woningen vanaf 2024 gasvrij moeten koken. In de nieuwe raamovereenkomst, die voor de komende vijf jaar zijn vastgesteld, staat verder dat alle verbeteringsprojecten van woningen vanaf 2024 aardgasloos uitgevoerd worden. Andere gezamenlijke doelen zijn onder andere dat corporaties jaarlijks 750 woningen gaan opleveren en corporaties moeten elk jaar 313 zelfstandige woningen beschikbaar stellen voor de huisvesting van groepen die uitstromen uit zorginstellingen.