De opvangcapaciteit voor asielzoekers gaat voor eind dit jaar omlaag van ruim 31.000 naar 27.000 plaatsen. Dat is inclusief 5000 reserveplekken. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) informeert op dit moment de gemeenten waar locaties dichtgaan of waar ze juist blijven. Het COA maakt later vandaag bekend om welke locaties het gaat. Ook alle medewerkers worden geïnformeerd, want er zijn ook gevolgen voor het personeel. Daarover komt dan ook meer duidelijkheid.

Momenteel verblijven er zo’n 20.000 asielzoekers in de opvang, van wie er bijna 8000 beschikken over een verblijfsvergunning. De verwachting is dat de bezetting dit jaar nog verder zal afnemen. Reservecapaciteit blijft beschikbaar om te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen. In 2016 en 2017 nam het COA vergelijkbare maatregelen.

(bron: ANP)