Dagblad070 | Politie niet overtuigd door Haags vuurwerk-succes

Politie niet overtuigd door Haags vuurwerk-succes

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De politie vindt het een slecht idee dat gemeenten zelf beslissen over vuurwerk- en vuurwerkvrije zones. In Den Haag gebeurt dat al, en volgens burgemeester Pauline Krikke met succes. De regering wil dat nu ook in de rest van Nederland doorvoeren. “Niet te handhaven,” zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen politieambtenaren. “Het is voor agenten onmogelijk om in het heetst van de strijd te zien voor welke straat een verbod geldt en voor welke niet." Ook noemt hij het dubbel dat in wijken waar een afsteekverbod is, vuurwerk wel gewoon in de winkels daar kan worden verkocht.

De politie had liever gezien dat het kabinet een algeheel verbod op vuurwerk had afgekondigd. Korpschef Erik Akerboom sprak eerder van “een ernstige bedreiging'' voor agenten, andere hulpverleners en het publiek. In Den Haag hadden afgelopen jaarwisseling 14 incidenten met hulpverleners plaats. Ook oogartsen, dierenwelzijnsorganisaties en verzekeraars willen een vuurpijl- en knalverbod. Het kabinet ziet er echter niks in. Dat schrijven minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer in een brief die in handen is van het ANP. Zij noemen een verbod te vergaand, mede omdat grote delen van de bevolking met de jaarwisseling dit vuurwerk willen blijven afsteken.

De G4-burgemeesters hadden het kabinet eerder al op het hart gedrukt dat een verbod alleen effectief kan zijn als ook de verkoop ervan verboden wordt en als het landelijk wordt ingevoerd. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vindt een lokaal verbod geen optie. “Dat werkt niet. Stel dat Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wel een lokaal vuurwerkverbod afkondigen en Den Haag niet, dan komt iedereen hier z’n vuurwerk afsteken. De overlast verplaatst zich dan alleen maar.”

Wel overtuigd

In tegenstelling tot de politie is Krikke wel overtuigd van het nut van (vrijwillige) vuurwerkvrije zones. Gisteren al liet zij weten dat de pilot met 18 bewonersinitiatieven tijdens de afgelopen jaarwisseling in Den Haag succesvol is verlopen. De proef hield in dat bewoners met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken in hun straat of rondom een pleintje, speeltuin of park. Uit de evaluatie jaarwisseling 2017/2018 die burgemeester Krikke gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt dat stadsdeel Loosduinen met 7 vrijwillige vuurwerkvrije zones de meeste bewonersinitiatieven had. Met alle initiatiefnemers is na de jaarwisseling teruggekeken. De reacties zijn over het geheel genomen positief.

Daar waar soms nog wel vuurwerk werd afgestoken, had dit volgens de bewoners te maken met onvoldoende duidelijke afspraken met de hele buurt of straat. Draagvlak is van belang om het initiatief te doen slagen. “Het bewonersinitiatief in de Thijssestraat laat dit ook zien. Dit is de enige die niet succesvol verlopen is. Uit het gesprek met de initiatiefnemer bleek dat een aanzienlijk deel van de bewoners zich niet gecommitteerd voelde aan de vuurwerkvrije zone. Voor de komende jaarwisseling wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn op deze locatie,” aldus Krikke. In de 23 door de gemeente aangewezen vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en kinderboerderijen - waar ook werd gehandhaafd - waren volgens Krikke geen incidenten.

Voorafgaand aan de jaarwisseling legde de burgemeester 40 gebiedsverboden op aan overlastveroorzakers. Politie en Openbaar Ministerie hebben fors ingezet op de opsporing van illegaal vuurwerk. In totaal is in de regio Den Haag 4247 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Verder heeft de gemeente op 79 scholen vuurwerkvoorlichting gegeven en zijn 10.000 kindervuurwerkbrillen uitgedeeld in de stad. Deze maatregelen hebben effect gehad. De schade in de openbare ruimte is dit jaar gedaald van € 422.427 in 2017 naar € 358.637 in 2018.

Uit de evaluatie blijkt ook dat de gemeente meer wil inzetten op vuurwerkshows en dat de vreugdevuren op Duindorp en op Scheveningen ook komende jaarwisseling mogen. “Ze zijn veilig en feestelijk verlopen.”


Foto: Digitaal Dagblad