Dagblad070 | 'Shell mag niet ingrijpen in Park Oostduin'

'Shell mag niet ingrijpen in Park Oostduin'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Naar aanleiding van een artikel in de wijkkrant van het Benoordenhout 'Investeren in Benoordenhout, creatief meedenken over Park Oostduin' waar Shell bewoners oproept om ideeën aan te dragen voor aanpassingen in Park Oostduin, heeft Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur.
Het raadslid stelt vast dat Park Oostduin is aangewezen tot beschermd stadsgezicht en een beheersplan heeft. "Hoe verhoudt dit gegeven zich tot een oproep van een private organisatie om veranderingen aan te brengen zoals de suggestie voor een sportveld?" Wijsmuller wil ook weten of het college het met hem eens is dat het niet aan Shell is om op te roepen voor ideeën die kunnen leiden tot veranderingen in het beschermd stadsgezicht. Het raadslid vindt dat Shell erop gewezen moet worden dat zij geen rol speelt bij veranderingen in Park Oostduin.


Foto: Digitaal Dagblad