Dagblad070 | Werkzaamheden aan fietspad Oostduinlaan

Werkzaamheden aan fietspad Oostduinlaan

mainImage

Maandag 6 mei 2019 starten de werkzaamheden aan het fietspad op de Oostduinlaan. Het onderhoud duurt waarschijnlijk tot en met vrijdag 5 juli 2019. Bij en aan het fietspad worden tegels vervangen voor asfalt, de grond bij de bomen verbeterd, de stroken tussen het fietspad en parkeerplaatsen vergroend en stoepen opnieuw bestraat. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers richting de Carel van Bylandtlaan via de Wassenaarseweg en Bachmanstraat omgeleid. Fietsers uit de richting de Ruychrocklaan via de Raamweg en Groenhovenstraat. Op de Oostduinlaan geldt een tijdelijk parkeerverbod. De taxistandplaats wordt tijdelijk verplaatst naar de Van der Haerstraat.