Dagblad070 | Wijkbijeenkomst over herinrichting Zoutmanstraat

Wijkbijeenkomst over herinrichting Zoutmanstraat

mainImage
Foto: Zeeheldennieuws

Zes organisaties, waaronder bewonersorganisatie De Groene Eland en ondernemersvereniging BIZ Zeeheldenkwartier, brengen binnenkort advies aan de gemeente uit over de nieuwe inrichting van de Zoutmanstraat. De zes organiseren op 12 december een wijkbijeenkomst om het advies met de wijk te bespreken.

Veel in het advies staat al vast, maar er ligt nog een belangrijke vraag op tafel: Moet een deel van de Zoutmanstraat afgesloten worden voor het autoverkeer? Voorstanders zeggen dat het in de Zoutmanstraat dan rustiger en veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Maar tegenstanders vrezen dat het autoverkeer dan door de andere straten van de wijk gaat rijden, waardoor het daar juist onrustiger en onveiliger voor fietsers en voetgangers wordt. Op de wijkbijeenkomst willen de zes dit vraagstuk met de wijk bespreken.

De Groene Eland laat weten dat er rond 5 december bij alle adressen in het Zeeheldenkwartier een brief op de mat valt waarin de bewoners worden uitgenodigd voor de wijkbijeenkomst op 12 december. Met deze brief hoopt de bewonersorganisatie de mensen zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen voor de Zoutmanstraat. De wijkbijeenkomst vindt plaats in buurtcentrum De Heldenhoek aan de Elandstraat 88a en begint om 19.30 uur.


Foto: Zeeheldennieuws