Dagblad070 | Zet gezondheid voorop bij verdichting

Zet gezondheid voorop bij verdichting

mainImage

Den Haag zou volgens deskundigen veel meer ambitie kunnen tonen voor een betere gezondheid van haar bewoners. De conclusie van het door Platform STAD georganiseerde STADgesprek ‘Leven in een gezonde stad’ is dat de stad dan bij bouwplannen meer ruimte moet vrijmaken voor groen en bewegen. Stel ook een team van gezondheidsadviseurs aan en laat hen meedenken bij alle nieuwe ontwikkelingen is het advies.

Want gezonde steden zijn aantrekkelijke steden. Een groene leefomgeving, goede luchtkwaliteit en schone mobiliteit worden tegenwoordig door internationale bedrijven als vestigingsvoorwaarden genoemd. Iedereen is het daar wel over eens, maar in de praktijk gaan andere belangen vaak voor.

Den Haag groeit, dus ruimte voor groen of bewegen is schaars. Om te voorkomen dat de stad in de toekomst onaantrekkelijk wordt, moet volgens de deskundigen juist nu veel meer worden ingezet op gezondheid bij verdichting. Die extra investeringen in gezondheid betalen zich in de toekomst altijd terug, menen deskundigen. Ook denken zij dat projectontwikkelaars best meer zouden willen doen aan gezondheid, maar dan moet er wel er om worden gevraagd.

Het expertpanel geeft Den Haag een zestal praktische aanbevelingen mee voor een gezonde stad:

1.       Formuleer een heldere ambitie over de gezondheid van inwoners en pas die integraal toe.

2.       Verdeel groen en sporten beter over de stad zodat het voor iedereen voorhanden is.

3.       Ruimte om meer te bewegen ontstaat vanzelf als je omschakelt naar schone mobiliteit.

4.       Benut kansen die verdichting biedt en zoek creatieve oplossingen

5.       Breidt capaciteit gezondheidsadviseurs uit en laat ze standaard meekijken bij plannen.

6.       Gezondheid is niet maakbaar, verleiden werkt beter dan dwingen.

Expertpanel tijdens het STADgesprek in de Haagse Sportcampus: Wendy van Kessel (Urhahn Stedenbouw en Strategie), Ellen Peeters (gezondheidsadviseur gemeente Utrecht), Froukje van de Klundert (PosadMaxwan), Hans Jansen (adviseur milieu en gezondheid afdeling leefomgeving GGD Haaglanden)