mainImage

Acht arrestaties bij demonstratie Den Haag

4 september 2020, 17:33 uur
Den Haag & Regio

De politie heeft vrijdag acht arrestaties verricht bij een demonstratie in Den Haag omdat de demonstranten zich niet aan de gemaakte afspraken hielden en ook de aanwijzingen van de politie negeerden. De politie trad op nadat burgemeester Van Zanen de demonstratie had verboden. Eerder had de gemeente toestemming gegeven om op het Malieveld en de Koekamp te demonstreren. 

De demonstranten kregen de mogelijkheid om op het Malieveld en de Koekamp hun boodschap voor het voetlicht te brengen, om zo de binnenstad veilig en toegankelijk voor bewoners en bezoekers te houden. Agenten zagen echter vrijdagochtend al op diverse locaties in het centrum, waaronder het Plein en de omgeving van het Binnenhof, kleine groepjes demonstranten staan. Meerdere keren gingen agenten daar in gesprek met de demonstranten en daarbij zijn ze steeds weer gewezen op de, door de gemeente, aangewezen demonstratie locatie van het Malieveld en de Koekamp.

De acht demonstranten zijn aangehouden zo maakt de politie bekend voor belediging, mishandeling, openlijke geweldpleging en belemmering, één persoon is aangehouden omdat hij/zij zich niet kon identificeren. De politie constateerde vrijdag ook een aantal demonstranten metalen stokken in vaandels bij zich had, wat niet toegestaan was.

De politie greep in toen demonstranten op een gegeven moment versneld vanaf het Malieveld de Bosbrug opliep, richting centrum. Agenten hielden hen tegen waarvan enkelen de autoweg opliepen. Dat veroorzaakte een dusdanig verkeersonveilige situatie dat agenten genoodzaakt waren om hun wapenstok te gebruiken om de demonstranten terug het Malieveld op te krijgen.

Enige tijd later werd de groep door agenten omsingeld en opgehouden op het Malieveld om de openbare orde op dat moment te herstellen. Daarna kregen de demonstranten de gelegenheid om naar huis te gaan, 'immers was de demonstratie al enige tijd door de burgemeester ontbonden'.

 

 


 


Foto: Politie