Dagblad070 | Den Haag wil kunst en cultuur voor ieder Haags kind
mainImage

Den Haag wil kunst en cultuur voor ieder Haags kind

11 juni 2021, 07:49 uur
Den Haag & Regio

De gemeente Den Haag presenteert de plannen voor cultuureducatie voor kinderen en jongeren voor de komende jaren. Wethouders Robert van Asten (Cultuur) en Hilbert Bredemeijer (Onderwijs) deden dat donderdag tijdens een werkbezoek aan de P.H. Schreuderschool, een kleinschalige basisschool voor speciaal onderwijs in de Schilderswijk. Het belang van kunst en cultuur in het onderwijs mag niet worden onderschat, vinden zij.

Cultuuronderwijs is nodig op alle scholen en ieder kind moet gelijke toegang hebben tot het aanbod van de Haagse culturele instelling om de kansengelijkheid te vergroten. Dit valt te lezen in de nota Cultuureducatie van het College. De nota is een aanvulling op het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 Zee aan mogelijkheden! In de nota Cultuureducatie worden verdere specifieke aandachtspunten uitgewerkt en wordt aangetoond waarom cultuureducatie in Den Haag zo belangrijk is.

Wethouder Cultuur Robert van Asten: “Landelijk zagen we deze week weer dat de Raad voor Cultuur steviger inbedden van cultuur in het onderwijs adviseert. In Den Haag zijn wij daar in Den Haag al elke dag druk mee, dat zagen we vandaag ook weer op de P.H. Schreuderschool, bij haar gepassioneerde leerkrachten. Elk kind moet de kans krijgen talenten, welke dan ook, te ontdekken en te ontwikkelen. Bij het lezen van deze nota hoop ik dat je bij wijze van spreken dat jonge kind voor je ziet dat voor het eerst een goede toon uit een viool of ander muziekinstrument krijgt. Of voor het eerst het toneel opgaat en trots naar zijn of haar familie kijkt.”

Wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer: “Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van Haagse kinderen en jongeren. Van kunst en cultuur leren kinderen zich verwonderen over de wereld en leren ze vragen stellen en openstaan voor anderen. De samenleving wordt complexer. Om mee te kunnen doen, is het belangrijker om creatief te zijn, samen te kunnen werken, problemen op te kunnen lossen en kritisch te kunnen denken. Deze vaardigheden worden gestimuleerd door cultuureducatie. Daarom onderhoudt de gemeente een stelsel waarmee leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs regelmatig in aanraking komen met kunst en cultuur. Dit stelsel breiden we nu uit naar het voorschoolse onderwijs en het mbo. Een handige bijkomstigheid is dat de gemeente hiermee ook investeert in het toekomstige publiek van musea en theaters.”

Toegankelijkheid van kunst en cultuur voor iedereen is een speerpunt in het Haagse cultuurbeleid. Het begint ermee dat ieder kind in Den Haag toegang krijgt tot cultuur. Daarom is kansengelijkheid de rode draad door de nota Cultuureducatie. Dit thema bepaalt hoe we cultuureducatie de komende jaren vormgeven voor het jonge kind, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, en hoe we cultuuronderwijs binnen school willen verbinden met deelname aan cultuur buiten school.

Voor het jonge kind is een brede, meervoudige talentontwikkeling essentieel voor het krijgen van gelijke kansen. Om de brede toegang voor alle jonge kinderen mogelijk te maken, moeten onderwijs en kinderopvang goed samenwerken. In de nota Cultuureducatie wordt dit gestimuleerd. CultuurSchakel, het kenniscentrum cultuureducatie, bereikt met alle activiteiten bij elkaar nu 98% van de Haagse basisscholen. Deze succesvolle aanpak wordt voortgezet. In het voortgezet onderwijs worden de activiteiten uitgebreid tot en met het derde leerjaar. Ook komt er aandacht voor cultuureducatie in het mbo door het intensiveren van de samenwerkingen tussen culturele instellingen en de verschillende mbo-opleidingen.

De verbinding tussen de school en de directe culturele omgeving wordt met de komst van deze nota nog verder gestimuleerd om drempels voor cultuurdeelname weg te nemen. De wijkcultuurcoach zoekt vanuit het onderwijs en de kinderen de verbinding met aanbieders, plaatsen en instellingen in de wijk en het stadsdeel. De link met de scholen wordt gelegd via de cultuurcoach en met de culturele aanbieders via de cultuuradviseur.

Verder is er uitgebreide aandacht voor het jonge kind, het primair onderwijs, het vergroten van het bereik in het voortgezet onderwijs en op studenten in het mbo. De focus op de verbinding tussen de school en de directe culturele omgeving van de school met de bedoeling drempels voor cultuurdeelname weg te nemen wordt nog sterker. Waar het kan, gaan scholen met de kinderen zelf op zoek naar mogelijkheden tot cultuurdeelname in hun wijk of buurt.
Vanuit het budget Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 besteedt de gemeente in 2021 bijna vier miljoen euro aan cultuureducatie.