mainImage

Den Haag zorgt voor opvang van minderjarige asielzoekers

25 november 2021, 13:14 uur
Den Haag & Regio

Aan de Jupiterkade worden vanaf december 2021 tot en met februari 2023 alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. Medio december kunnen de eerste 20 jongeren opgevangen worden. Vanaf februari 2022 is de locatie geschikt voor maximaal 58 jongeren.

Den Haag geeft daarmee gehoor aan het verzoek van het Rijk om noodopvang voor asielzoekers beschikbaar te stellen, zegt wethouder Arjen Kapteijns, verantwoordelijk voor vluchtelingen in Den Haag. "Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een heel groot probleem en daar wil de gemeente Den Haag uit humanitaire overwegingen graag bij helpen. Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld verdienen een goede plek om te verblijven in afwachting op de beslissing van hun asielaanvraag, niet in sporthallen of tenten.”

Op de Jupiterkade staan 29 huisjes die al eerder zijn gebruikt voor huisvesting van statushouders. Deze huisjes staan nu leeg en kunnen op zeer korte termijn gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Het COA zal twee jongeren per huisje huisvesten.

De begeleiding, opvang en bewaking in en rond het terrein van de Jupiterkade worden geregeld door het COA. De jongeren krijgen 24 uur per dag begeleiding en worden binnen drie maanden na plaatsing naar school begeleid. Daarnaast zorgt het COA ook voor dagbesteding. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning worden de jongeren gekoppeld aan een gemeente voor huisvesting. Dat is niet per se de gemeente Den Haag.

Vrede en recht

Wethouder Martijn Balster (Wonen): “Je zult als kind maar moeten hebben vluchten voor oorlog en geweld. Ik ben blij dat we ongeveer 50 jongeren kunnen helpen aan een plek om tijdelijk te wonen in onze stad van vrede en recht. Zo draagt Den Haag bij aan het acute gebrek aan opvangplekken in Nederland voor vluchtelingen.”


Foto: Bouwkundig Adviesbureau Boom