mainImage

Geen rookverbod op strand, scholen en bij OV-haltes in Den Haag

7 december 2022, 14:21 uur
Den Haag & Regio

Er komen geen verplichte rookvrije zones in Den Haag. De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad had daar samen met de fractie van ChristenUnie/SGP om gevraagd. Maar volgens het college van burgemeester en wethouders is dat wettelijk niet toegestaan.

De politieke partijen wilden de rookverboden instellen op het strand en bij scholen en bus- en tramhaltes, vooral om vervuiling door sigarettenpeuken tegen te gaan. De filters van sigaretten bevatten giftige stoffen die in het water en het milieu terecht komen. "Eén peuk vervuilt maar liefst 1.000 liter water", schreven raadsleden Robin Smit (PvdD) en Judith Klokkenburg (CU/SGP). "In Nederland belanden naar schatting miljarden peuken op straat en zijn peuken een van de grootste vormen van plasticvervuiling."

Het stadsbestuur schrijft in antwoord op de schriftelijke vragen van mening te zijn dat "het invoeren van vrijwillige rookvrije zones in de stad kan helpen als ontmoediging en tegen vervuiling". Maar het voorstel van de twee partijen om zoiets in de Algemene plaatselijke verordening (APV) te regelen wordt afgewezen. "Het invoeren van een rookverbod in de openbare ruimte is in strijd met de Tabaks- en rookwarenwet", aldus het stadsbestuur. En zelfs al zou het mogen, dan nog is handhaving onmogelijk. "In Den Haag is het aantal handhavers te beperkt om een dergelijke maatregel effectief te kunnen handhaven."

Evenementen

Ook het verzoek van Partij voor de Dieren en de ChristenUnie/SGP om evenementen in Den Haag te verplichten extra maatregelen te nemen om sigarettenvervuiling tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld verplichte sigarettenkokers voor festivalbezoekers, wordt door het stadsbestuur afgewezen. Op 1 januari gaat een nieuwe Europese wet in werking die producenten van tabaksproducten met filters laat meebetalen aan het opruimen en verwerken van zwerfafval. Onder meer gemeenten en provincies krijgen een deel van dat geld.


Foto: Diederik Visser/ FB