Dagblad070 | Gemeente wil af van status beschermd stadsgezicht De Dreven
mainImage

Gemeente wil af van status beschermd stadsgezicht De Dreven

14 oktober 2021, 19:56 uur
Den Haag & Regio

Het Haagse stadsbestuur wil in De Dreven in Bouwlust-Vrederust een groot aantal woningen slopen. Om dat te kunnen doen moet eerst de status van gemeentelijk beschermd stadgezicht worden opgeheven. Een voorstel daartoe is door het college van burgemeester en wethouders donderdag naar de gemeenteraad gestuurd.

De gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie, die alle bouwplannen in Den Haag beoordeelt, is niet te spreken over het voornemen van het stadsbestuur en laat in een pre-advies weten dat de commissie unaniem heeft besloten negatief te zullen adviseren over de intrekking van het beschermd stadsgezicht.

Volgens het stadsbestuur is sloop en nieuwbouw de enige manier om voldoende verschillende woningen toe te kunnen voegen aan het woningaanbod. B&W erkent dat De Dreven "vanwege zijn oorspronkelijke karakter en bijzondere verkaveling cultuurhistorische waarden heeft", maar stelt tegelijkertijd dat dit "niet uniek is".

"De woningen verkeren nu in slechte staat en er zijn grote sociaal maatschappelijke problemen", schrijft het stadsbestuur, "die zonder buitensporig hoge kosten niet rendabel kunnen worden gerenoveerd".

"Het is uiteraard te betreuren dat deze ontwikkelingen een zodanige herstructurering vergen dat niet langer binnen de context en structuur van het beschermde stadsgezicht kan worden gewerkt. Met de beoogde stedenbouwkundige ingrepen en het aanwijzen van één van de meest aansprekende blokken tot gemeentelijk monument wordt echter wel zo veel mogelijk rekening gehouden met de oorspronkelijke waarden en wordt de wijk tegelijkertijd getransformeerd naar een toekomstbestendige woonomgeving die de forse Haagse woningopgaven zo goed mogelijk faciliteert."

De adviescommissie ziet dat anders: "De Drevenbuurt vormt het sluitstuk en tevens hoogtepunt van de wederopbouwwijken van Zuidwest" staat in het pre-advies. "Het is de enige naoorlogse uitbreidingswijk van Den Haag die de status gemeentelijk beschermd stadsgezicht heeft." De commissie heeft grote moeite met de "stedenbouwkundige transformatie van een open verkaveling naar massieve bouwblokken met gesloten opgetilde binnenterreinen".

Als de gemeenteraad toch instemt vreest de adviescommissie dat dit een "gevaarlijk precedent" zal zijn voor Den Haag en voor Nederland. "Als een buurt met een beschermde status niet verbeterd kan worden en aangepast aan de opgaven van deze tijd zonder grootschalige sloop en volledige typologische transformatie, dan zijn alle andere wederopbouwbuurten kansloos, vogelvrij en rijp voor de sloop."

Het college zegt in de aangepaste plannen al rekening te hebben gehouden met de bezwaren van de Welstands- en Monumentencommissie en hoopt daarom dat die alsnog zal instemmen met het voorstel. Als dat gebeurt kunnen bewoners en andere belanghebbenden nog bezwaar maken tegen de sloop- en nieuwbouwplannen.