Gemeentelijke vuurwerkshow toch weer bij de Hofvijver

21 November 2023, 16:23 uur
Den Haag & Regio
mainImage
ANP

De gemeentelijke vuurwerkshow met Oud & Nieuw zal toch weer plaatsvinden op de Hofvijver en niet in Wijkpark De Verademing. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

Van Zanen schrijft dat er tegen de vuurwerkshow veel weerstand bestaat bij bewoners en gebruikers van de directe omgeving van het Wijkpark. "Gelet op de omstandigheid dat de doelgroep van de vuurwerkshow juist de omwonenden van het wijkpark zijn, ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet (langer) wenselijk is de vuurwerkshow in het Wijkpark De Verademing te laten plaatsvinden." 

Drie weken geleden werd bekend gemaakt dat de vuurwerkshow, die normaal gesproken tijdens Oud & Nieuw werd gehouden op de Hofvijver, de komende jaarwisseling zou verhuizen naar De Verademing. De verplaatsing was het gevolg van een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie van de SP waarin werd gevraagd om de vuurwerkshow elk jaar in een ander stadsdeel te organiseren.

Het stadsbestuur liet als eerste uitzoeken of een dergelijke show veilig kon plaatsvinden in stadsdeel Escamp in de omgeving van de Leyweg. Dat bleek niet mogelijk. Het Wijkpark De Verademing in het Regentessekwartier kwam daarna als “de meest geschikte locatie” naar boven. 

Een ander alternatief is er niet meer zegt Van Zanen. "Anders dan de Hofvijver is er, zeker op deze korte termijn, geen andere geschikte locatie voor de vuurwerkshow voorhanden. Teneinde te voorkomen dat in onze stad dit jaar geen vuurwerkshow plaatsvindt, heb ik besloten voor de komende jaarwisseling in te zetten op het organiseren van de vuurwerkshow op de locatie Hofvijver."