Dagblad070 | Herdenking surfdrama bij Muzee online
mainImage

Herdenking surfdrama bij Muzee online

10 mei 2021, 15:58 uur
Den Haag & Regio

Muzee besteedt aandacht aan de herdenking van het surfdrama dat op 11 mei 2020 plaatsvond en diepe indruk maakte op alle inwoners van Scheveningen en ver daarbuiten.

Van dinsdag 11 mei tot 8 juni 2021 toont Muzee wisselende foto's en gedichten aan het havenlicht in de voortuin van het museum. Deze beelden en teksten zijn afkomstig uit het gedenkboek dat gemaakt werd door een aantal initiatiefnemers die persoonlijk geraakt waren door het verlies. Samen met Muzee staan zij nu stil bij het herdenken maar ook de troost die het delen van verdriet na het ongeluk bracht.

Verdriet Verbindt
Verlies op zee draagt de hechte kustgemeenschap van Scheveningen al generaties met zich mee. Vorig jaar was duidelijk merkbaar dat alle Scheveningers waren verbonden in rouw. In tuinen, aan het strand, op zolderkamers en aan keukentafels werd gepraat, of in stilte uiting gegeven aan deze tragische gebeurtenis. Op social media werd mee gerouwd. Er verschenen gedichten, illustraties en uitingen die blijk gaven van de emoties die men voelde.

‘Als museum van én voor Scheveningen vinden we het belangrijk om ook aan deze recente geschiedenis aandacht te besteden en mensen de mogelijkheid te bieden om hun uitingen van verdriet, troost en medeleven te delen’ aldus Tamara Peers, directeur Muzee Scheveningen.

Speciaal hiervoor heeft Muzee een online omgeving ontwikkeld waarin men een eigen gedicht, foto, tekening of schilderij van toen of nu kan delen. Op deze uitingen kan men reageren. 'Deze groeiende expositie zullen wij later dit jaar archiveren en als collectie koesteren.' Het is, net als het gedenkboek, een tijdloze bundeling van de verbintenis met de zee.

Via www.muzee.nl/herdenking kan iedereen een eigen uiting delen of reageren op de geplaatste uitingen.