mainImage

'Het Veurs Lyceum op de kaart gezet'

30 november 2021, 08:56 uur
Den Haag & Regio

Charlotte van Thiel-Tuininga kijkt terug op een mooie periode als rector van het Veurs Lyceum in Leidschendam.

Doordat de Haagse met haar eigen bedrijf voor een andere zakelijke uitdaging kiest, heeft zij het stokje overgedragen aan Philip de Vries die sinds anderhalf jaar als conrector onderwijs op het Veurs Lyceum werkt.

In een (afscheids)interview met Voorburgs Dagblad belicht Charlotte van Thiel-Tuininga haar vertrek en Veurs Lyceum.

Met wat voor gevoel neem je afscheid?

“In de afgelopen zes jaar dat ik rector was, hebben we hard gewerkt om Veurs Lyceum in Leidschendam-Voorburg op de kaart te krijgen. Ik ben er trots op dat dit is gelukt. We hebben een aantal mooie dingen bereikt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het introduceren van het onderwijsconcept ‘Flex’, toetreding tot het landelijk netwerk van stichting Technasium, de nieuwe profilering van de school met een daarbij passende nieuwe huisstijl. Daarnaast heeft de school een aantal mooie moderniseringen in het gebouw kunnen realiseren.”

Dit laatste lijkt vanzelfsprekend. Je staat tenslotte bekend als een bouwer?

“Een mooie woordspeling die inderdaad op mij van toepassing is. Ik ben daarom zo blij dat het de school goed gaat. Ik heb veel uitdagingen kunnen waarmaken. Zo is er nu een gezonde aanwas van leerlingen. Dit is heel belangrijk in het voortgezet onderwijs. Ook voor Veurs Lyceum. Ik ben in staat geweest om samen met anderen een positieve beweging in en rond de school te creëren. We hebben dan ook verschillende keuzes gemaakt en zijn voor het resultaat gegaan. We zagen voor de school mogelijkheden in plaats van beperkingen en zijn er als team voor gegaan”.

Er zijn nieuwe manieren van onderwijs ontstaan?

‘Ik ben ervan overtuigd dat er voor leerlingen van Veurs Lyceum de afgelopen jaren nieuwe manieren van onderwijs & begeleiding zijn ingezet. Hier heeft het team goed op ingespeeld. Wat daarin belangrijk is dat de interactie tussen docenten, de school en de leerlingen goed blijft; iedereen in het onderwijs weet dat kinderen floreren als ze gezien en gehoord worden. Tevens is het belangrijk dat er aandacht blijft voor de rol die een school speelt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De school is een soort mini-maatschappij waar je leert van elkaar, fouten mag maken, plezier hebt en opnieuw mag beginnen.

Het feit dat leerlingen bij ons kunnen kiezen of ze via de Sportklas of het Technasium competenties als creatief denken, samenwerken, presenteren, digital skills willen aanleren, is een groot goed. Het bereidt ze -in het klein- voor op de maatschappij.

Je gaat voor jezelf beginnen?

“Ik wil graag met mijn bedrijf genaamd ‘&deboom’ als zelfstandige bovenschoolse projecten gaan leiden die het onderwijs beter maken. Tevens streef ik naar opdrachten met betrekking tot interim-management in de publieke sector. Dit is breder dan alleen het onderwijs”.

Het ‘&-teken’ is voor jou belangrijk?

“Als je iets wilt betekenen voor een team of een organisatie dan doe je zoiets niet alleen. Verbinding leggen staat bij mij voorop. Ik heb een kunstwerk gekocht, een gewortelde boom. Een boom blijft zich namelijk ontwikkelen, groeien en bloeien. Maar soms moet er een andere weg worden ingeslagen. Je moet dus zien wat goed is en dit koesteren, maar in mijn visie is het ook belangrijk om je blik breed te houden. Kortom, hoe je kunt blijven aansluiten en ontwikkelen”.

 

 


Foto: PR