Ondanks brandrisico's blijft Rutte voorlopig werken aan Binnenhof

30 January 2023, 20:12 uur
Den Haag & Regio
mainImage
ANP

Het Ministerie van Algemene Zaken (AZ), met aan de top minister-president Mark Rutte, mag van de gemeente Den Haag tot uiterlijk 31 juli 2024 gebruik blijven maken van de kantoren en andere ruimtes aan het Binnenhof. Het regeringscentrum wordt momenteel ingrijpend verbouwd.

Eerder had het Haagse stadsbestuur besloten dat het Binnenhofcomplex tot uiterlijk 1 juni 2022 door het Rijksvastgoedbedrijf mocht worden gebruikt, omdat de gebouwen niet meer voldoen aan de minimale wettelijke brandveiligheidseisen. Het Rijksvastgoedbedrijf maakte bezwaar tegen dit besluit. Het stadsbestuur laat nu weten dat vanwege het nationale belang het Ministerie van AZ langer gebruik mag blijven maken van de gebouwen.

"Het college begrijpt dat het ministerie, om zijn werk goed te kunnen doen, direct moet kunnen beschikken over een groot aantal stukken. Het college begrijpt ook dat, vanwege de vertrouwelijkheid van deze stukken, deze zich in een omgeving moeten bevinden waar die vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd. Nu het feitelijk niet mogelijk blijkt om al deze stukken op korte termijn over te brengen naar een tijdelijke andere locatie, waar eenzelfde vertrouwelijkheid van de stukken kan worden gewaarborgd, is een langer verblijf van het Ministerie van AZ op het Binnenhof van nationaal belang", aldus het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Thom de Graaf (Twitter).

Onbeheersbare brand

"Het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie dragen de verantwoordelijkheid voor de naleving van maatregelen om de risico’s op het ontstaan van brand zoveel mogelijk te beperken, de aanwezige personen in staat te stellen het complex snel en veilig te ontvluchten in het geval van een daadwerkelijke brand en de bereikbaarheid van het binnenterrein voor de hulpdiensten te verbeteren", schrijft het college.

Er zijn in totaal veertien concrete risicobeperkende maatregelen uitgewerkt. De brandweer heeft in reactie hierop opgemerkt, dat ondanks deze maatregelen de situatie eenvoudig kan leiden tot een onbeheersbare brand. "Dit geeft grote risico’s voor eventueel achtergebleven personen en het brandweerpersoneel, waarbij het realistisch is te veronderstellen dat een brand leidt tot een totaalverlies van dit historische complex." De brandweer wijst er nogmaals op dat alleen door een grondige renovatie aan de wettelijke brandveiligheidseisen kan worden voldaan. De verwachting is dat ergens in 2027 de 718 miljoen euro kostende verbouwing van het Binnenhof klaar is.