Dagblad070 | Provincie akkoord met omstreden warmteleiding
mainImage

Provincie akkoord met omstreden warmteleiding

14 oktober 2021, 15:06 uur
Den Haag & Regio

De Provincie Zuid-Holland gaat akkoord met de aanleg van de omstreden WarmtelinQ tussen Vlaardingen en Den Haag.

De gemeenteraad van Rotterdam trekt zo goed als zeker vandaag de stekker uit deelname van het Warmtebedrijf Rotterdam aan het tracé Rijswijk-Leiden.

De Gasunie liet eerder al weten dat de plannen voor de leiding door Den Haag daarmee niet van tafel gaan. “Gasunie werkt onverminderd door om dat gerealiseerd te krijgen. De aanleg van het tracé Vlaardingen-Den Haag betekent een belangrijke stap in de verduurzaming van de provincie Zuid-Holland.”

In Den Haag is veel protest tegen de aanleg van de heetwaterleiding die duizenden woningen moet aansluiten op de restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Bewonersorganisaties in Transvaal, waar veel straten moeten worden opgengebroken en bomen moeten verdwijnen, zijn tegen de plannen. In de gemeenteraad is de Haagse Stadspartij het felst tegen het plan van de Gasunie, maar ook wethouder Liesbeth van Tongeren van Duurzaamheid is geen groot voorstander.

In de Provinciale Staten stemden de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, PVV en Ja21 stemden tegen het plan voor de 23 kilometer lange pijp.