mainImage

Spierballentaal Haagse raad maakt geen indruk

4 september 2020, 11:14 uur
Den Haag & Regio

Wethouder Martijn Balster kan dan wel willen dat er bindende afspraken komen om bijvoorbeeld uitzendbureaus te dwingen om financieel bij te dragen aan fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag, de provincie noch de gemeente Westland ziet daar veel heil in. "Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid gaat nemen', zegt hij vrijdag in een bericht van Omroep West. Met 'degene die de lusten hebben, moeten ook de lasten dragen', doelt hij op het feit dat de ruim 50.000 arbeidsmigranten die in Den Haag wonen, voor het grootste deel werken in het Westland.

Balster zegt 'open te staan voor alle oplossingen, als er maar iets gebeurt'. Hij vindt net als de meerderheid van de Haagse gemeenteraad dat het onderwerp huisvesting van arbeidsmigranten veel hoger op de agenda moet staan. "In 2012 zijn er regionale afspraken gemaakt over het aantal bedden per gemeente: 6000 in totaal. 2000 in Westland, 2000 in Den Haag, 2000 in overige gemeenten. Wij als Den Haag hebben ons aandeel geleverd, maar ik moet concluderen: het Westland niet."

Verantwoordelijk wethouder Albert Abee van de gemeente Westland is weinig onder de indruk van de woorden van zijn Haagse collega, zo blijkt uit zijn reactie bij Omroep West. Bindende afspraken, of een 'wurgcontract vanuit Den Haag', gaan volgens hem ook absoluut niet gaat werken. "We zijn ons als Westland doordrongen van het feit dat we meer bedden moeten realiseren. Maar ik vind dat er vanuit de Haagse raad te veel spierballenpolitiek wordt gevoerd. Deze politici zouden zich ook eens moeten verdiepen in Westland. Wáárom is het tot nu toe niet gelukt?

Ook gedeputeerde Anne Koning ziet weinig nut in het maken van dwingende of bindende afspraken. "'De provincie onderzoekt op dit moment wat de belemmerende factoren zijn om huisvesting van arbeidsmigranten versneld te realiseren. Die weg is wat ons betreft zinvoller dan het zomaar afdwingen van aantallen door de Rijksoverheid."

 

 


Foto: Martijn Beekman