Dagblad070 | 'Toegangsrecht voor kinderopvang voor alle kinderen'
mainImage

'Toegangsrecht voor kinderopvang voor alle kinderen'

11 juni 2021, 10:19 uur
Den Haag & Regio

Dertig grote maatschappelijke kinderopvangorganisaties, waaronder Vlietkinderen, hebben zich samen met hun branche organisatie de BMK en maatschappelijk partners zoals de PO Raad (basisonderwijs) hard gemaakt om de politiek te overtuigen van de noodzaak om van kinderopvang een basisvoorziening te maken.

Onlangs werd het lang verwachtte SER-advies gepubliceerd.  Dit advies van de sociaal economische raad, wijst in de goede richting al had het wat steviger gemogen. De bal ligt nu bij de politiek, hoe gaat dit advies worden opgenomen in het regeerakkoord en durft de politiek een stapje extra te maken?

Hoe kijkt Vlietkinderen naar het advies van de SER?
Tine Oudshoorn, directeur bestuurder van Vlietkinderen: “Het advies van de SER biedt een basis voor een andere aanpak, dat is stap één. We zien de kansenongelijkheid groeien, het is van groot belang dat de politiek nu die stap zet naar een basisvoorziening, want iéder kind heeft recht heeft op een goede, kansrijke start. Met publiek gefinancierde, pedagogische basisvoorziening kunnen we dit realiseren.”

Tine Oudshoorn in gesprek met Loes Ypma

Loes Ypma (voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), die onlangs nog op bezoek was bij BSO Stoer en Robuust, ter gelegenheid van de heropening na de lange lockdown: “Kinderen zijn nieuwsgierig en ontwikkelen zich door samen te spelen en te ontdekken. Waarom heeft het ene kind wel en het andere kind geen toegang tot de kinderopvang, afhankelijk van het werk en inkomen van hun ouders? Het is juist essentieel dat álle kinderen van 0 tot 13 jaar samen opgroeien en mee mogen doen aan de brede talentontwikkeling. Dat kan het beste met de scenario’s van de SER met publieke financiering, waarbij de drempel van de ouderbijdrage verdwijnt en we de kinderopvangtoeslag volledig kunnen afschaffen. Het is tijd voor deze fundamentele verandering: de kinderopvang kan zóveel simpeler!”

Oproep aan kabinet: pak nu door!
Het advies van de SER biedt een goede basis voor een fundamenteel andere aanpak. Een aanpak die bijdraagt aan het verstevigen van de kansengelijkheid, de ontwikkeling van kinderen en een stabiele economische positie van het gezin.
Tine Oudshoorn: “Dit gunnen we íeder kind, dit is het moment, we kunnen nú het verschil maken voor toekomstige generaties door kinderopvang te zien als een investering in de toekomst van Nederland, die zich dubbel en dwars terugbetaalt.”
Tine sluit hiermee aan bij de uitspraken van Loes Ypma (BMK) en Anko van Hoepen (PO raad).

Samen optrekken met onderwijs
De personeelstekorten en de effecten van de coronacrisis zetten het onderwijs maar ook de kinderopvang onder druk. Door een uitbreiding van de toegankelijkheid van de kinderopvang, ook bij de buitenschoolse opvang, kunnen we vanuit een gelijkwaardige samenwerking zowel het onderwijskundig programma als de brede talentontwikkeling vormgeven.
De samenwerking van opvang en onderwijs biedt volop mogelijkheden om onderwijstijd en ontwikkeltijd af te wisselen en elkaar te ondersteunen bij de begeleiding van de kinderen. Een dagarrangement waarbij leren en sport en spel elkaar afwisselen werkt stimulerend, kinderen die tussen door hun energie kwijt kunnen zijn beter geconcentreerd en na het maken van een toets is het heerlijk om te ontspannen met een creatieve of sport activiteit.

“Kinderen hebben profijt van deze samenwerking en voor het onderwijs en de opvang creëert deze manier van werken mogelijkheden voor ruimere arbeidscontracten die aantrekkelijk zijn voor de huidige medewerkers, maar ook zeker een aanzuigende werking heeft op nieuwe medewerkers en die hebben we beiden hard nodig!” aldus Tine.

De politiek is nu aan zet, kinderopvang en onderwijs zullen het op de voet blijven volgen en van zich laten horen.


Foto: PR