mainImage

Verbouwing Galvanischool hervat, ouders en buurt opgelucht

26 januari 2022, 19:32 uur
Den Haag & Regio

De verbouwing van de Galvanischool in Duinoord kan worden hervat. Dat volgt uit een uitspraak in hoger beroep van de Raad van State vandaag. Met de uitspraak komt er een einde aan een slepende zaak die inmiddels al vier jaar duurt.

Omwonenden en ouders van buurtcomité Galvani Vooruit. Nu!, zijn opgelucht. “Met deze uitspraak heeft de Raad van State alle bezwaren van een klein aantal procederende buurtgenoten tegen de renovatie van de school definitief van tafel geveegd”, zegt Maarten van den Berg, de woordvoerder van het buurtcomité. “We kunnen niet wachten op de terugkeer van de Galvanischool naar onze buurt; we rekenen erop dat de bouwwerkzaamheden zo snel mogelijk worden hervat.” 

In de uitspraak staat wel dat er aan een kant van de school geluidwering moet komen, voordat de speelpleinen daar in gebruik mogen worden genomen. Deze geluidwering is al ingepland, maar ook hiertegen hebben de procederende buurtgenoten bezwaar gemaakt.

Doorprocederen

“Het buurtcomité roept deze omwonenden op om hun verzet tegen de terugkeer van de school  te staken", zegt van den Berg. “Het is niet eens in hun belang om te ageren tegen geluidwerende voorzieningen die er in de honderd jaar dat de school bestaat, niet zijn geweest. In het slechtste geval mogen de kinderen straks voorlopig alleen aan de voorkant van de school spelen – waar geen geluidwering is - omdat een handjevol mensen koste wat kost blijft doorprocederen.”