mainImage

Zuid-Holland start nieuw offensief tegen personeelstekort in IT

7 december 2022, 13:59 uur
Den Haag & Regio

Het aantal openstaande vacatures in de IT in Zuid-Holland is groot. Om te zorgen dat er voldoende mensen opgeleid worden tot ICT'er gaan bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden uit Zuid-Holland nog meer samenwerken met als doel om via om- en bijscholing 3.000 mensen op te leiden in de richting van IT en digitalisering.

Een van de partners in het project WE-IT is De Haagse Hogeschool, "De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel", zegt schoolbestuurder Arend Hardorff. "Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze afgestudeerden en de mensen voor wie de scholingstrajecten de brug vormen voor de overstap naar een baan steeds opnieuw beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om direct aan het werk te gaan en te blijven."

Wethouder Saskia Bruines van Economie in Den Haag is blij met de samenwerking: “De ontwikkelingen binnen IT en digitalisering gaan snel. Dat betekent dat we nu, maar ook zeker voor de toekomst op zoek zijn voldoende technisch geschoold personeel. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen zet Den Haag zich hier voor in. WE-IT is een mooie concrete vervolgstap voor de regio waar de vraag naar ICT-ers ontzettend groot is.”

Scholingstrajecten

WE-IT heeft als doel om ervoor te zorgen dat er de komende jaren 3.000 extra ICT-ers bijkomen in de provincie Zuid-Holland. De verschillende partners hebben gezamenlijk al honderden mensen en bedrijven geholpen. Nu slaan zij de handen ineen om nog meer werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studerenden te helpen. Op de website We-itwerkt.nl staat informatie over de diverse scholingstrajecten.