Dagblad070 | Aldi aansprakelijk voor val werkneemster

Aldi aansprakelijk voor val werkneemster

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Een werkneemster van de Aldi heeft letsel opgelopen doordat zij is gevallen in de winkel. Het ongeval vond plaats na werktijd en na sluitingstijd, tijdens het doen van privéboodschappen. Het Hof in Den Haag oordeelde dat Aldi wel degelijk aansprakelijk is voor de schade die de werkneemster opliep bij de val. Deze stelde dat het doen van boodschappen op de werkplek, na afronding van de werkzaamheden en na sluitingstijd zo nauw in relatie staat tot het dienstverband bij Aldi en de uitoefening van haar werkzaamheden op de werkplek, dat het ongeval dat haar is overkomen volgens het Hof moet worden gezien als een ongeval in de uitoefening van haar werkzaamheden. Wat daarbij meespeelde was dat de werkneemster het filiaal, en dus haar werkplek, nog niet had verlaten.

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat een werkgever verplicht is om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Indien een werknemer desondanks schade lijdt en de werkgever aansprakelijk stelt voor deze schade, is het vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat deze aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Volgens het Hof had Aldi in dit geval niet bewezen dat zij aan haar zorgplicht had voldaan.

De werkneemster stelde Aldi aansprakelijk voor het ongeval. De verzekeraar van Aldi liet een toedrachtonderzoek uitvoeren, waarna de supermarkt aansprakelijkheid afwees.

 


Foto: Digitaal Dagblad