De gemeente Den Haag gaat een aantal knelpunten aanpakken op de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Dit is de route tussen Kijkduin (Kijkduinsestraat) en Scheveningen (Scheveningseweg/Van Stolkweg) via onder meer de Segbroeklaan en de Johan de Wittlaan.

De gemeente heeft in overleg met leden van de denktank NWHR (een van de drukste routes van Den Haag) concept-ontwerpen gemaakt. De denktank bestaat uit leden van wijkberaden, bewoners en de Fietsersbond. Zij hebben meegedacht over de herinrichting.

De herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan is het eerste deelproject van de NWHR. Dit deel behelst de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan tot en met het kruispunt met de Kwartellaan. De inspraakperiode is afgerond en het voorontwerp voor de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 september 2016. De uitvoering van de werkzaamheden start in het eerste kwartaal van 2018 en duurt naar verwachting tot begin 2019.

Het doel van deze herinrichting: een veiliger en beter oversteekbare Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan, ook voor fietsers; een wegontwerp dat past bij een stedelijke hoofdweg; een vernieuwde Haagse Beekzone met een mooiere Haagse Beek.

Om op tijd te kunnen starten met de uitvoering van dit project, heeft de gemeente twee kapvergunningen aangevraagd. De eerste betreft 283 bomen aan de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan. Door het verschuiven van het volledige wegprofiel, de inpassing van de ventweg en het fietspad kunnen de bomen niet blijven staan. De bomen zijn bovendien niet verplantbaar. Het aantal van 283 bomen is meer dan aanvankelijk gedacht. Dit verschil is ontstaan omdat in de ontwerpfase een gedeelte van de begroeiing in de middenberm van de Machiel Vrijenhoeklaan niet als bomen is aangemerkt. Het gaat vooral om zogenaamde ‘zaailingen’ die niet kunnen blijven staan. Ook in de groenzone langs de Sportlaan moet een extra aantal bomen worden gekapt, omdat de fundering van het fietspad meer ruimte vraagt dan waarmee in de ontwerpfase rekening is gehouden. Na afronding van de werkzaamheden worden er 288 nieuwe bomen aangeplant.

De tweede vergunning die de gemeente aanvraagt, betreft vier pluimiepen aan de Sportlaan. Hier gaat het niet om een kapaanvraag, maar om een verplantvergunning. De iepen worden dus niet gerooid maar verplant.

Parallel aan de werkzaamheden op de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan, is de gemeente bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de groenzone van de Haagse Beek langs de Sportlaan. Voor deze herinrichting moeten ook bomen verdwijnen om de ecologische kwaliteit van de groenstrook te verbeteren. In de groenzone is achterstallig onderhoud. De bomen die gekapt moeten worden, maken geen deel uit van de bovengenoemde vergunningen. Om ruimte voor de herinrichting te maken wordt het bomenbestand uitgedund, door gebruik te maken van de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet). Hiervoor geldt een aparte procedure.

Details over het tweede deelproject van de NWHR (Segbroeklaan) volgen in een Dagblad070-publicatie later vandaag.

Het kruispunt met De Savornin Lohmanlaan, waar Machiel Vrijenhoeklaan overgaat in Sportlaan. (foto: Google Streetview)

 

Print Friendly, PDF & Email