Jozias van Aartsen (VVD) wordt waarnemend burgemeester van Amsterdam. Dat heeft de provincie Noord-Holland zojuist bekendgemaakt.

Van Aartsen (van 25 december 1947) was sinds april van dit jaar waarnemend Commissaris van de Koning in Drenthe. Uiteraard kennen we hem vooral als voormalig minister van buitenlandse zaken en als burgemeester van Den Haag. Hij werd in januari 2008 door de gemeenteraad van Den Haag voorgedragen als opvolger van Wim Deetman. In december 2013 werd Van Aartsen op voordracht van de Haagse raad opnieuw benoemd voor een ambtsperiode van zes jaar. Die periode heeft hij niet voltooid. Per 1 maart dit jaar legde hij  het ambt neer om, naar eigen zeggen, zijn opvolger (Pauline Krikke) voldoende tijd te geven zich in te werken, voordat er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn.

Jozias van Aartsen gaat het burgemeesterschap van Amsterdam waarnemen, totdat er een opvolger is voor de onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan. Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft hem per 4 december benoemd. Dat gebeurde in overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van de hoofdstad. Zij hadden hun voorkeur uitgesproken voor iemand van “buiten de Amsterdamse politieke arena”, onder meer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verder wilden ze graag een waarnemer die bestuurlijke ervaring heeft in een van de vier grote steden. Ervaring met openbare orde en veiligheid was ook nog een belangrijk punt.

Het is de bedoeling dat Amsterdam voor de zomervakantie van volgend jaar weer een vaste burgemeester heeft. De nieuwe gemeenteraad stelt na de verkiezingen het profiel vast.

Print Friendly, PDF & Email