Niet alleen sportief, ook financieel en bestuurlijk gaat het stukken beter met ADO Den Haag dan in voorgaande jaren. Met een groei van het vermogen met 2,5 miljoen euro, een inmiddels ‘uitstekende relatie’ met de Chinese grootaandeelhouder United Vansen en een goede verstandhouding met de gemeente Den Haag is de club weer in rustiger vaarwater gekomen.

ADO maakte vandaag bekend dat de licentiecommissie van de KNVB de Haagse club heeft ingedeeld in de veilige categorie 2; de op één na hoogst haalbare categorie op de financiële ranglijst die de voetbalbond hanteert. Deze indeling is vastgesteld op basis van de vastgestelde jaarcijfers over het boekjaar 2016-2017 en op basis van de ingediende prognose door ADO Den Haag voor het boekjaar 2017-2018.

De categorisering van clubs is al jaren onderdeel van het licentiesysteem van de KNVB. Door publicatie ontstaat transparantie over de financiële condities van de Nederlandse clubs. De licentiecommissie beoordeelt de financiële situatie van de clubs aan de hand van een puntensysteem. Per jaar zijn er drie meetmomenten. Clubs worden per meetmoment ingedeeld in een van de drie categorieën. Doelstelling van het systeem is het waarborgen van de continuïteit van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan de continuïteit van de clubs.

Deze categorie-indeling volgt op een roerige periode op financieel gebied bij ADO Den Haag, die in het teken stond van strijd, geld en aandelen.

Algemeen directeur Mattijs Manders: “De afgelopen twaalf maanden hebben we keihard gewerkt om de situatie bij ADO Den Haag te verbeteren. De tussentijdse rapportage en de indeling in categorie 2 is daar een tastbaar bewijs van. Net als de inmiddels prima relatie met grootaandeelhouder United Vansen. Daar mogen we best trots op zijn. Uiteraard willen en moeten wij nog grote stappen maken. Wij willen in meetmoment 2 of 3 graag onze naam terugzien in categorie 3. Daar zaten we nu al heel dichtbij. Wij hebben een stevig fundament neergezet waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden.”

ADO Den Haag kan inmiddels beschikken over een positief werkkapitaal. Het garantievermogen is met 2,5 miljoen gegroeid naar 4,3 miljoen euro.

Toch zijn er ook nog genoeg punten van zorg en financiële uitdagingen voor de komende jaren. In vergelijking met het seizoen 2015-2016 vielen bijvoorbeeld minder sponsorinkomsten te noteren. Tevens waren de transferinkomsten lager dan in 2015-2016. Deze factoren beïnvloeden de financiële situatie en zorgen voor een verlieslatend jaar 2016-2017 met 3,2 miljoen euro. “Niettemin zien we financieel verbeteringen en die zetten naar verwachting door. We zien de toekomst dan ook positief tegemoet,” aldus algemeen directeur en econoom Manders.

Print Friendly, PDF & Email