Dagblad070 | Bewoners slaan alarm over 500 bomen

Bewoners slaan alarm over 500 bomen

mainImage

In de Rijswijkse volksmond heet het “het Vogelbosje”, omdat in de 500 bomen op dit stuk grond langs de Vliet talloze vogels huizen. Onder hen een steenuil, een beschermde vogel. Jaren geleden werd het Vogelbosje Haags grondgebied. En nu is die gemeente van plan om het héle Vogelbosje te kappen. Bewoners van het naastgelegen Park Hoornwijck kijken erop uit en maken zich grote zorgen. Dat doen veel wijkbewoners van het tegenover gelegen Leeuwendaal (aan de andere kant van de Vliet) ook.

Het Vogelbosje is bij veel Rijswijkers een begrip. Maar geen Hagenaar zal er ooit van gehoord hebben. “Dat komt door die gemeentelijke herindeling”, vermoedt Esther Neven, voorzitter van de bewonersvereniging Park Hoornwijck. Onbekend maakt onbemind. En onverschillig. “De gemeente Den Haag komt niet op het idee om bewoners van een Rijswijkse buurt uit te nodigen om plannen te bespreken.”

De Haagse Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van de stad. Daarop is geen enkele reactie gekomen. : “Daarom slaan we nu alarm. We roepen allerlei organisaties op om in actie te komen. Om ons te helpen. Die kapplannen moeten van tafel! We móeten alles wat in die 500 bomen leeft, beschermen!”