Bezetting universiteiten is nog voor 86% westers

mainImage
Bezetting universiteiten is nog voor 86% westers

Het percentage jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond dat doorstroomt naar de universiteit zit nog maar op 14%. Bij het vwo is dat 23% en op hbo-niveau 17%. Ook zijn studenten met laagopgeleide ouders nog altijd ondervertegenwoordigd op de hogescholen en universiteiten. Daarmee staat het jaarlijkse onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs in lijn met de vele onderzoeken naar het leenstelsel, onderwijsvormen, bindend studieadvies en selectie, waaruit telkens blijkt dat studenten met bepaalde achtergrondkenmerken vaker uitvallen of niet doorstromen.

Het hoger onderwijs is hiermee geen afspiegeling van de maatschappij; op dit gebied is er nog heel veel werk te verrichten, is de conclusie van de Landelijke Studenten Vakbond. Het aantal internationale studenten neemt nog altijd fors toe. Met name op de universiteiten steeg het aantal sterk. In elf jaar is dat aantal bijna verdrievoudigd; van ruim 7.100 in 2007 naar bijna 21.000 in 2016. Internationale studenten zijn, naar de definitie van de inspectie, studenten zonder de Nederlandse nationaliteit én zonder een in Nederland behaald mbo-, havo- of vwo-diploma. De instroom bij de wo-masters bestaat nu voor 28% uit internationale studenten.


Foto: Digitaal Dagblad