Broedende watervogels in Den Haag vogelvrij?

mainImage
Broedende watervogels in Den Haag vogelvrij?

Het zit de Partij voor de Dieren niet lekker dat het vaag blijft wanneer gemeentelijke handhavers optreden tegen bewoners die op eigen initiatief broedende watervogels proberen te verjagen.

Die vraag is al eens gesteld en ook heeft het college er op geantwoord, maar het heeft de vaagheid niet opgelost. Raadslid Robin Smit doet het nu opnieuw, omdat hij de indruk heeft dat er toch te veel nesten worden verstoord zonder dat hiertegen wordt opgetreden. Handhavend optreden. Hoe en wanneer wordt daartoe besloten? Dat wil hij weten. En ook wat houdt ‘signalerend optreden’ precies in.

Bovendien maakt Smit melding van een verwijderd zwanennest op de G.J. van Marrewijklaan en een gemaaid ecohoek. Dat doen geen bewoners, maar groenbeheerders. Is het verwijderen van dit nest en de rietkraag in de ecohoek in opdracht van de gemeente uitgevoerd? En tenslotte moet er, vindt de Partij voor De Dieren, helderheid komen over de vraag wanneer groenbeheerders contact opnemen met de politie als er een dood dier wordt aangetroffen in de Haagse groengebieden.


Foto: Digitaal Dagblad