Dagblad070 | Den Haag ook Kinderpardongemeente

Den Haag ook Kinderpardongemeente

mainImage
Den Haag ook Kinderpardongemeente

Ook Den Haag heeft het kinderpardon aangenomen. Het is daarmee de 65e Nederlandse gemeente die de tragiek van jarenlang in Nederland verblijvende buitenlandse kinderen, die op een definitieve verblijfsvergunning wachten, wil doorbreken. De motie was ingediend door Nida en kreeg de meerderheid. De fracties van Groep de Mos, VVD, CDA en PVV stemden tegen.

Het college van burgemeester en wethouders zal nu in het verlengde van de aangenomen motie een signaal afgeven bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor een permanente en duurzame oplossing voor gewortelde kinderen. Dit middels een versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon, ruimhartig gebruik van de discretionaire bevoegdheid en/of andere mogelijke maatregelen.

‘’Beter te laat zijn om Kinderpardongemeente te zijn, dan nooit. Wij zijn in ieder geval blij dat de meeste partijen in Den Haag het enige juiste gedaan hebben, namelijk opkomen voor de belangen van kinderen. We schamen ons voor de partijen die tegen hebben gestemd. En dan hebben we nog niks gezegd over het beschamende optreden van de wethouder’’, aldus fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz.

Wethouder Rachid Guernaouie: ''Dit gaat om een landelijk vraagstuk dat landelijk moet worden opgelost. Uiteraard zal het college uitvoeren wat de gemeenteraad ons heeft opgedragen.''


Foto: Digitaal Dagblad