Dick Schoof gaat de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD leiden. Hij is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het kabinet gaat hem vrijdag voordragen, bevestigen bronnen berichtgeving van de NOS. Schoof volgt Rob Bertholee op. Diens termijn eindigt later dit jaar. De naam van Schoof als belangrijkste kandidaat voor de topfunctie bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst deed al langer de ronde.

De geheime dienst AIVD moet "onzichtbare dreigingen voor de nationale veiligheid zichtbaar'' maken. De NCTV heeft onder meer als taak het risico op terroristische aanslagen in Nederland zo klein mogelijk te maken. Schoof was ook betrokken bij de nasleep van de MH17-catastrofe. De NCTV houdt zich ook bezig met cybersecurity. Volgens hem wordt Nederland digitaal bedreigd, en de situatie is erger dan mensen denken. Volgens hem groeit het gevaar sneller dan de verdediging.

Voordat Schoof (1957) naar de NCTV ging zat hij drie jaar bij het ministerie van Justitie. Daar was hij verantwoordelijk voor de invoering van de Nationale Politie. Hij was eerder hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. De planoloog Schoof begon zijn loopbaan in 1984 bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

(Dick Schoof/NCTV; foto via Twitter)