De huidige financiering van het onderwijs is te ingewikkeld en zou eenvoudiger gemaakt moeten worden. Daarbij is een betere verantwoording van de uitgaven nodig, schrijft de Onderwijsraad in een advies aan de overheid. Scholen krijgen jaarlijks een rijksbijdrage (een zogeheten lumpsum) en beslissen zelf waaraan ze die besteden. "Dit klinkt eenvoudig, maar de berekening van de rijksbijdrage is nu erg complex," concludeert de raad. Daarnaast krijgen scholen extra geld, bijvoorbeeld voor het aannemen van nieuwe leerkrachten. De Onderwijsraad vindt dat de overheid terughoudender moet zijn met deze betalingen. Daarbij moet vooraf meer duidelijkheid zijn over wat er met dit geld gebeurt.

Over de bestedingen van onderwijsgeld zijn al tijden veel discussies. Ze gaan vooral over de hoogte van budgetten en of het geld efficiënt wordt ingezet. Ook lopen de meningen in de onderwijswereld uiteen over het al dan niet behalen van doelen met extra gelden die scholen krijgen. "De raad constateert dat dit komt door een gebrekkig inzicht in de financiering van het onderwijs, zowel bij de overheid als in het werkveld.''

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) stelt in een reactie dat het onzeker is of overheidsgeld wel bij de studenten terechtkomt. "Doordat iedere onderwijsinstelling het geld weer op een andere manier over de faculteiten en opleidingen verdeeld, is er amper overzicht op het geheel. Doordat het voor de medezeggenschap vaak onduidelijk is waar het geld heen gaat, kan deze haar controlefunctie op de begroting niet uitvoeren," aldus de studentenorganisatie.

(foto en bron: ANP)