Gemeente start ouwe fietsenrazzia in alle wijken

mainImage
Gemeente start ouwe fietsenrazzia in alle wijken

De gemeente gaat in 2019 in alle wijken achtergelaten fietsen opsporen en opruimen. Achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis voor bewoners. Bovendien zijn achtergelaten, soms ook kapotte, fietsen op straat een rommelig gezicht. Daar komt bij dat er te weinig stallingsruimte overblijft voor fietsen die wel worden gebruikt.
Tussen april en september 2018 hebben toezichthouders al 7.000 achtergelaten fietsen opgeruimd. Nu volgt fase II. Een fiets mag niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat blijven staan anders wordt die opgeruimd. Ze krijgen vanaf nu een label. Als de fiets er na de verstreken termijn nog steeds staat, wordt die door het Fietsdepot Haaglanden (zie www.fietsdepothaaglanden.nl) opgehaald en nog slechts twee weken bewaard.

Fietseigenaren kunnen met het tonen van een eigendomsbewijs of een passende fietssleutel en tegen betaling van € 25 hun fiets weer meenemen. Niet opgehaalde fietsen worden verkocht of vernietigd.


Foto: Digitaal Dagblad