Dagblad070 | Gemeenteraad buitenspel bij verkoop Eneco

Gemeenteraad buitenspel bij verkoop Eneco

mainImage
Gemeenteraad buitenspel bij verkoop Eneco

De Haagse coalitiepartijen zetten de gemeenteraad buitenspel bij de gemeentelijk verkoop van de aandelen van Eneco. GroenLinks, D66, Groep de Mos en de VVD hebben tegen moties van de Partij voor de Dieren gestemd om meer stukken rond Eneco publiek te maken en de gemeenteraad een sterkere rol te geven in het verkoopproces.

In het Haagse coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken Eneco te gaan verkopen. Veel investeringen in duurzaamheid en groen uit het coalitieakkoord zijn gekoppeld aan de verkoop van dit bedrijf. Voor de zomer heeft de gemeenteraad al in een fel debat over dit onderwerp gesproken waarin vrijwel de gehele oppositie een motie van treurnis tegen wethouder Guernaoui heeft ingediend vanwege het niet tijdig betrekken van de Raad bij besluitvorming.

Ook in een recente brief geeft de wethouder niet aan hoe hij de gemeenteraad in de toekomst zal betrekken. De Partij voor de Dieren diende met vrijwel de gehele oppositie een motie in om de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten.

Met zo’n omvangrijk besluit zou het betrekken van de gemeenteraad centraal moeten staan. Nu mogen gemeenteraadsleden alleen bij het kruisje teken. De coalitiepartijen zetten de gemeenteraad zo buitenspel”, vindt raadslid Robert Bakker (PvD).

Ook de oproep van vrijwel de gehele oppositie om minder stukken vertrouwelijk te houden haalde geen meerderheid als gevolg van een tegenstem van de coalitie. “In de vertrouwelijke stukken staat veel informatie dat niet onder het begrip bedrijfsgeheim valt Door de stukken vertrouwelijk te houden wordt verbloemd dat de gemeenteraad geen enkele invloed heeft op hoe de verkoop van Eneco plaatsvindt. De wethouder kan zo hier niet op worden afgerekend door zijn kiezers. Handig voor de wethouder, maar een aanfluiting voor de democratie”, aldus Bakker.

[caption id="attachment_16918" align="alignnone" width="300"] Wethouder Guernaoui[/caption]

''We praten hier over een - qua grootte en complixiteit - unieke privatisering'', aldus wethouder Guernaoui. ''Daarbij hebben we rekening te houden met meerdere belangen. De bedrijfsbelangen van Eneco, van de 3500 medewerkers van Eneco en niet in de laatste plaats van alle 53 aandeelhouders. Dat vraagt van mij grote zorgvuldigheid en behoedzaam omgaan met vertrouwelijke informatie. Dat betekent dat ik de raad soms alleen in vertrouwelijkheid en achter gesloten deuren kan informeren.'' 


Foto: Digitaal Dagblad