Groep De Mos wil expatkinderen de hand reiken

mainImage
Groep De Mos wil expatkinderen de hand reiken

De Haagse basisscholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats. Veel van deze kinderen spreken geen Nederlands en Engels, maar moeten we wel school gaan. Basisscholen worstelen met die toestroom, stelt raadslid Zeller van Groep de Mos, die – om een juist beeld te kunnen krijgen - oude cijfers en prognoses heeft opgevraagd. Bedoeling daarvan is om te kijken in hoeverre de gemeente de basisscholen te hulp kan schieten om ook deze expatkinderen goed onderwijs te kunnen garanderen. In een brief aan het college vraagt Zeller of zij bereid is in gesprek te gaan met de schoolbesturen om samen tot een plan van aanpak te komen.


Foto: Digitaal Dagblad