Hoeveel pleeggezinnen komt Den Haag tekort?

mainImage
Hoeveel pleeggezinnen komt Den Haag tekort?

Uit onderzoek van De Monitor blijkt dat er al lange tijd een groot tekort is aan pleeggezinnen. Het stadsbestuur is gevraagd na te gaan of dit ook in Den haag het geval is. Er haken jaarlijks meer dan 2000 pleeggezinnen af en hoewel er precies jaarlijks evenveel bijkomen is er van groei geen sprake.

De Monitor vermeldt diverse redenen waarom pleegouders afhaken: een ingewikkelde verstandhouding met de instanties, de traagheid en bureaucratie waarmee pleegouders te maken krijgen en moeizaam verlopend contact met biologische ouders.

Door deze ontwikkeling blijven kinderen langer in de gesloten opvang. Vanuit de gemeenteraad in Den Haag is het verzoek gekomen om te onderzoeken over hoeveel jongeren er in deze stad de dupe zijn en waarom er veel aandacht is voor de werving van nieuwe pleeggezinnen maar het behoud van bestaande pleeggezinnen er kennelijk bij inschiet.


Foto: Digitaal Dagblad