Hollandse Duinen vele soorten rijker dan gedacht

mainImage
Hollandse Duinen vele soorten rijker dan gedacht

Meer dan 700 soorten kevers en 500 soorten paddenstoelen hebben ervoor gezorgd dat de teller van het 5000-soorten jaar veel eerder dan gepland bereikt is. In het nieuw op te richten Nationaal Park Hollandse Duinen zijn in 2018 al meer dan 5000 soorten dieren en planten aangetroffen. Het aantal en de korte periode waarin de soorten zijn gevonden, verrast biologen. Het laat zien dat deze ‘achtertuin’ van de Randstad tot de soortenrijkste gebieden van Nederland behoort.

De 5000e waargenomen soort is de zeldzame nachtvlinder ‘kamillevlinder’ en is gevonden in Meijendel. Projectleider Hans Lucas van Dunea legt uit waarom het belangrijk is dat de natuur in de gaten wordt gehouden. “De kamillevlinder wordt niet vaak waargenomen en staat in de boeken als zeldzaam, maar waarschijnlijk wordt hij vaak over het hoofd gezien. Als meer mensen gericht zouden zoeken naar rupsen van deze nachtvlinder, zou kunnen blijken dat hij niet zo zeldzaam is als we op dit moment denken. Zo blijkt maar weer dat het inventariseren van de natuur belangrijk is, omdat het echt bijdraagt aan kennis over aanwezige flora- en faunasoorten in Nederland.”

Haagse Bos

Het vinden van meer dan 5000 soorten, de oorspronkelijke doelstelling van het project, is ruimschoots gehaald. Jenny van Leeuwen, boswachter van Staatsbosbeheer en met onder andere het Haagse Bos betrokken bij het project, geeft aan dat ze verrast is door de snelheid waarmee een dergelijke hoeveelheid soorten gevonden is. “Het ziet er nu naar uit dat de lijst de komende maanden verder zal groeien en misschien wel voor het eind van het jaar richting de 7000 soorten gaat. In de winter worden alle waarnemingen gecontroleerd en worden soorten die nieuw zijn voor Nederland gepubliceerd in vaktijdschriften. Nationaal Park Hollandse Duinen is misschien nog wel soortenrijker dan we zelf hadden verwacht. Maar dat is misschien ook niet verwonderlijk, want het Nationaal Park omvat niet alleen het kustgebied tussen Hoek van Holland en Noordwijk, maar loopt van de weidse duinen via de landgoederen en polders tot aan het centrum van Den Haag. Het is daarmee bijzonder divers en dus ook zeer soortenrijk.”

Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea Duin & Water, Staatsbosbeheer en EIS kenniscentrum insecten. In 2018 wordt een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht door bestaande en nieuwe vrijwilligers. Het Nationaal Park beslaat grofweg 200 km² en omvat meer dan 4500 hectare waardevolle natuur, 36 kilometer strand, tientallen prachtige dorpen, adembenemende bollenvelden, statige landgoederen en talloze interessante musea en historische gebouwen.

(telgroep in Meijendel; foto: Joeri Uilenreef)


| Foto: Digitaal Dagblad