Volgens Sensoor heeft de stijging vooral te maken met de oplopende wachttijden in de GGZ. "De lange wachtlijsten verergeren niet alleen psychische klachten, de drempel om psychische hulp te zoeken wordt daardoor ook hoger," aldus de hulpdienst, die grotendeels afhankelijk is van vrijwilligers. De hulpverleners werden in de eerste drie maanden van dit jaar in totaal meer dan 63.000 keer gebeld, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Behalve over psychische problemen, gingen die gesprekken vooral over eenzaamheid en relatieproblemen.

Sensoor telt ruim 1200 vrijwilligers die jaarlijks meer dan 280.000 gesprekken voeren met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn of eenzaam. De dienst vormt een aanvulling op formele vormen van zorg en welzijn.

(bron: ANP)