Is parkeerterrassenproef geslaagd?

mainImage
Is parkeerterrassenproef geslaagd?

Aan het einde van deze maand – als de zomer voor de herfst verwisseld wordt – verdwijnen ook de proefterrassen die in de Reinkenstraat twee maanden lang ruimte van de parkeerplaats in beslag namen. De VVD hoopt zo snel mogelijk te horen of de proef geslaagd is.

De proef hoort bij het soepeler terrassenbeleid zoals dat in het coalitieakkoord is opgenomen en er is daarbij afgezien van een toets op de parkeerdruk. De vraag die nu resteert is op welke wijze wordt deze proef gebruikt bij het opstellen van het nieuwe terrassenbeleid en ziet die evaluatie eruit? Wie gaan dat evalueren en worden ook de regels van het huidige beleid in meegenomen, zoals de parkeerdruk?

Raadslid Det Regts wil een uitkomst horen die representatief is.


| Foto: Digitaal Dagblad