De politie heeft sinds vanmiddag een jongerenraad. De zestien jongens en meisjes gaan meedenken over maatschappelijke vraagstukken die de politie bezighouden. Zes keer per jaar komt de raad bijeen, steeds op een andere plek in het land. De werving van de jongeren begon in januari. Na een eerste selectie bleven vijftig jongens en meisjes over. Na een tweede selectieronde in februari kwamen uiteindelijk zestien jongeren uit de bus die de raad mogen vormen.

Volgens een woordvoerster van de Nationale Politie is het een gevarieerde groep geworden, qua leeftijd, herkomst en geslacht. De jongens en meisjes zijn tussen de 12 en 18 jaar. Ze hebben inmiddels allerlei cursussen en workshops gevolgd. Een daarvan ging over aanhoudingstechnieken, een ander over cybercrime. Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, vindt jongeren een waardevolle doelgroep. "Ze denken anders en hebben een andere kijk op zaken dan volwassenen. Denk aan ontwikkelingen op internet. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld en de jeugd is daar meer in thuis."

(een van de informatie-bijeenkomsten met korpschef Erik Akerboom; foto: politie)