Just Care failliet, klanten behouden ondersteuning

mainImage
Just Care failliet, klanten behouden ondersteuning

Stichting Just Care, die individuele begeleiding en dagbesteding biedt, is failliet. Het faillissement is uitgesproken omdat Stichting Just Care niet meer aan de verplichtingen aan haar schuldeisers kon voldoen.

Het faillissement betekent niet dat de dienstverlening van Stichting Just Care stopt. De 90 klanten van Stichting Just Care ontvangen de ondersteuning zoals ze gewend zijn. De zes werknemers blijven vooralsnog in dienst. De curator heeft aangegeven dat de hulpverlening in elk geval zes weken is gegarandeerd door inzet van het bestaande personeel dat wordt doorbetaald door het UWV.

Ruim voor het verstrijken van deze periode moet er duidelijkheid zijn voor de klanten en het personeel. De curator is aan zet om te bepalen hoe nu verder. Hij is in gesprek met mogelijke overnamekandidaten. Klanten van Just Care kunnen telefonisch terecht bij de klantenservice en langsgaan bij de wijkteams als zij vragen hebben.

Stichting Just Care is één van de 62 contractanten van het contract ‘maatwerkarrangementen’ op basis van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015.


Foto: Digitaal Dagblad