Kans op vier nieuwe mini-bossen in Den Haag

mainImage
Kans op vier nieuwe mini-bossen in Den Haag

IVN Natuureducatie gaat 100 Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisbaan, aanleggen vóór 2021. Om dit doel te bereiken zoekt IVN 24 partnergemeenten, waarvan 12 gemeenten nog dit jaar door IVN worden geselecteerd. In november planten IVN en deze gemeenten de eerste 12 Tiny Forests aan. In elke partnergemeenten komen minimaal 4 Tiny Forests te liggen. Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft het nieuwe stadsbestuur van Den Haag inmiddels door middel van raadsvragen verzocht zich aan te melden bij IVN, zodat ook in deze stad vier van deze unieke mini-bossen worden aangelegd.

IVN wil de nieuwe Tiny Forests niet alleen realiseren in nauwe samenwerking met gemeenten, maar ook met lokale buurtinstanties en omwonenden, van jong tot oud. IVN gelooft dat échte verandering bij de kern begint, daarom hebben kinderen en buurtbewoners een belangrijke rol in het project. Een Tiny Forest zorgt voor een groene impuls in de buurt. “Het partnership biedt gemeenten een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid. Aan de hand van een beproefd Tiny Forest stappenplan zorgt IVN ervoor dat de gemeente binnen drie jaar vier minibossen heeft, die letterlijk en figuurlijk bruisen van het leven. Daarnaast wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect op biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2 opslag aantoont,” aldus IVN.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. “Dit bos is niet alleen een belangrijke plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar hier. Meer natuur zorgt voor een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving voor kinderen en een rustpunt voor buurtbewoners,” aldus IVN.


| Foto: Digitaal Dagblad