Krikke: Kabinetsbesluit vuurwerk teleurstellend

mainImage
Krikke: Kabinetsbesluit vuurwerk teleurstellend

“Goed dat het kabinet met een pakket maatregelen komt tegen vuurwerkoverlast. Het zijn maar kleine stapjes, maar alle kleine beetjes helpen. Zo is de extra aandacht voor het hinderen van hulpverleners een goede zaak. Hulpverleners dragen juist bij aan een veilig verloop van oud en nieuw. Die mensen laat je dus gewoon hun belangrijke werk doen'', aldus Pauline Krikke.

''Om het aantal vuurwerkslachtoffers en de overlast van vuurwerk echt terug te dringen, zijn kleine stapjes helaas niet genoeg. Dan is de grote stap van een landelijk vuurwerkverbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen nodig. Veel mensen uit de dagelijkse praktijk – van politie tot burgemeesters tot de medische wereld tot de Onderzoeksraad Voor Veiligheid – vragen al langer om stevigere maatregelen. Dat zo’n landelijk verbod nu uitblijft, is teleurstellend. Het maakt het werk er voor gemeente, politie en hulpdiensten niet makkelijker op.

Voor mij geldt: de jaarwisseling moet een vooral een feest zijn. Geen avond waarop kinderen en volwassenen op de Eerste Hulp van het ziekenhuis belanden. In Den Haag hadden we dit jaar gelukkig minder letsel door vuurwerk, maar iedere inwoner die gewond raakt is er één teveel. Alleen drastische maatregelen kunnen dit naar mijn overtuiging echt terugdringen.

In Den Haag zijn veel van de aanbevelingen uit het OVV-rapport al onderdeel van onze aanpak, zoals een sterke inzet op opsporing van illegaal vuurwerk, het organiseren centrale vuurwerkshows en het faciliteren van bewonersinitiatieven, zoals buurtsurveillances. Daar gaan we zeker mee door.

Nu het kabinet geen landelijk vuurwerkverbod invoert, zet Den Haag bij de komende jaarwisseling in op meer vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij bewoners zelf een oogje in het zeil houden. De pilot die de gemeente Den Haag afgelopen oud en nieuw heeft gedaan met 18 initiatieven door de hele stad is grotendeels succesvol verlopen. Deze bewonersinitiatieven passen ook in ons doel de jaarwisseling steeds meer terug te geven aan de stad. Maar ik zeg er wel bij dat dit alleen werkt op hele kleine schaal, in een straat, rond een pleintje of park.

Tot slot, een lokaal vuurwerkverbod is voor mij en veel van mijn collega’s een onbegaanbare weg. Een lokaal verbod werkt niet. Dan komt iedereen z’n vuurwerk afsteken in gemeenten die geen lokaal vuurwerkverbod invoeren. Dan gooi je het probleem bij je buurgemeente over de schutting. De overlast neemt dan niet af, die verplaatst zich alleen maar. In gemeenten die geen verbod invoeren, heeft de politie dan ook een schier onmogelijke handhavingsopgave.”

 


Foto: Digitaal Dagblad