Yvonne Keuls krijgt de Littéraire Witte Prijs, 5000 euro en een penning. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor een boek of oeuvre waarin Den Haag een grote rol speelt. De prijs is in 1977 ingesteld door een wel zeer Haagse organisatie: de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte.

De boeken, toneelstukken, columns, hoorspelen en bewerkingen van de Haagse Keuls spelen zich deels af in de hofstad. Al in 1969 trok ze de belangstelling met de bewerking van 'De boeken der kleine zielen', een 'Haagse' roman van Louis Couperus, waarmee de NCRV-tv een legendarisch succes behaalde. "Yvonne Keuls heeft een vloeiende pen en een toegankelijke stijl die vlot leest waardoor zij, soms met humor, indringende problemen onder de aandacht weet te brengen," vindt De Witte.

De Witte werd in 1782 opgericht voor "gezellig verkeer en geoorloofde uithuizigheid" voor jonge notabelen. Nu is de organisatie uit op onderling verkeer tussen de leden en "de beoefening door haar leden van de letterkunde, de schone kunsten, geschiedkunde en andere wetenschappen". De Witte begon als een herensociëteit, maar er zijn nu ook zeshonderd "damesleden".